Tarieven

tarieven1425

Workshop ‘back to basics in de liefde’

De prijs van de workshop op 14 en 28 september 2019 is € 75,– per stel. Je ontvangt van mij na je aanmelding een betaalverzoek. Na ontvangst van je betaling is je reservering definitief. Je betaling wordt uitsluitend teruggestort indien de wandeling vanwege extreme weersomstandigheden door mij wordt geannuleerd of wanneer ik door onvoorziene omstandigheden de wandeling niet kan verzorgen.

 

‘Op stap’ voor een optimale gezondheid op de zondagochtend!

Als ik zelf een abonnement neem vind ik het prettig wanneer ik niet hoef door te betalen als ik op vakantie ga, bij feestdagen, etc. Lees hieronder hoe ik jou deze flexibiliteit ook bied.

Mijn tarieven:

€ 8,75 voor een proefwandeling;
€ 87,50 voor 10 wandelingen van anderhalf uur en één inhaaloptie;
€ 165,00 voor 20 wandelingen van anderhalf uur en twee inhaalopties.

Na ontvangst van de betaling laat ik je weten vóór welke datum de wandelingen dienen te worden afgenomen. Indien van toepassing dan wordt deze datum opgeschoven. Na de 10e of 20e wandeling ontvang je van mij een overzicht van de data en locaties waar je hebt gewandeld.

Afmelden voor een wandeling:

  • Bij de 10-wandelingenkaart kun je je éénmaal afmelden, ongeacht de reden. Een kortdurende ziekte zoals bv. griep, of een migraineaanval valt hier ook onder. Je kunt de wandeling kosteloos inhalen.
  • Bij een 20-wandelingenkaart kun je je tweemaal afmelden, ongeacht de reden. Ook nu valt een kortdurende ziekte daar onder. Je kunt de twee wandelingen kosteloos inhalen.

Voor welke zondagen betaal je niet?    

  • Ik houd rekening met jouw vakantie: per jaar kun je drie maal kosteloos een wandeling overslaan in verband met vakantie, ongeacht welke kaart je hebt.
  • In de zomervakantie vervalt de wandeling gedurende drie zondagen.
  • Elke vijfde zondag van de maand is er geen wandeling.
  • Met Pasen en Pinksteren is er geen wandeling. Wanneer Kerst op een zondag valt is er op deze zondag ook geen wandeling.

Verdere voorwaarden:

  • Wordt je langdurig ziek en kun je voor langere tijd niet meewandelen, dan ontvang je het bedrag van de resterende wandelingen retour.
  • Bij onweer, harde storm of gladheid annuleer ik de wandeling. De kosten daarvan zijn voor mijn rekening; de einddatum wordt dan een week opgeschoven.

Ik ontvang je betaling het liefst digitaal en verzoek je vriendelijk het betreffende bedrag vóór de eerste wandeling over te maken op rekening NL41RABO 0312 5708 56 t.n.v. Happiness in Progress o.v.v. ‘zondagochtend-wandeling’. Betaal je liever contant dan verzoek ik je bij de eerste wandeling te betalen.

 

Groepswandelingen voor mantelzorgers

Voor welzijnsorganisaties en/of gemeenten maak ik graag een offerte op maat. Afhankelijk van de gemaakte afspraken betalen mantelzorgers geen of een kleine eigen bijdrage. Deze dient vóór de betreffende wandeling(en) te worden overgemaakt op rekening NL41RABO 0312 5708 56 t.n.v. Happiness in Progress onder vermelding van de datum/data van de betreffende wandeling(en). Deelnemers die aan een wandeling in een bepaalde gemeente deelnemen maar zelf niet in die gemeente wonen, komen niet in aanmerking voor subsidie vanuit die gemeente. De prijs van een wandeling voor deze deelnemers bedraagt € 8,75 per persoon. Dit bedrag dient vóór de wandeling op de hiervoor genoemde rekening te worden overgemaakt.

Welzijnsorganisaties of gemeenten ontvangen telkens na een wandeling mijn factuur. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Afmelden:

Het kan gebeuren dat je jouw deelname aan een groepswandeling moet annuleren. Bij groepswandelingen voor mantelzorgers wordt de eigen bijdrage uitsluitend teruggestort indien de wandeling vanwege extreme weersomstandigheden door mij wordt geannuleerd of wanneer ik door onvoorziene omstandigheden de wandeling niet kan verzorgen.

 

Themawandelingen

Afhankelijk van de invulling van de wandeling en het aantal deelnemers maak ik een passende offerte. Na de themawandeling stuur ik jou of je bedrijf per mail mijn factuur welke binnen 14 dagen dient te worden betaald.

 

Individuele wandelingen

Om te ervaren of Walking back to Happiness bij jou past kun je éénmalig een proefwandeling maken voor de helft van de prijs, te weten € 45,00 per wandeling van ca. anderhalf uur inclusief B.T.W. Beslis je hierna dat je vaker met mij de natuur op wilt zoeken, dan betaal je € 90,00 per wandeling van ca. anderhalf uur, inclusief B.T.W. Ik verzoek je dit bedrag vóór de wandeling over te maken op rekening NL41RABO 0312 5708 56 t.n.v. Happiness in Progress. Vind je het niet prettig digitaal te betalen, dan is het geen probleem contant vóór de wandeling te betalen. Binnen enkele dagen na betaling ontvang je mijn factuur.

NB: de prijs die je betaalt is geen prijs per uur maar een prijs per wandeling, inclusief koffie, thee en iets lekkers. Wanneer anderhalf uur wandelen niet voldoende is en jij nog volop in je verhaal zit is het meestal geen probleem de wandeling te verlengen. Ik breng hiervoor niets in rekening.

 

Bijdrage en betaling door je werkgever

Misschien is jouw werkgever bereid de kosten jouw wandeling(en), of een deel ervan, te betalen. Jouw werkgever heeft belang bij het fit blijven van zijn of haar werknemer. Praat er eens met hem of haar over.

Bedrijven ontvangen na de wandeling(en) van een werknemer mijn faktuur. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.